PER A FER L’ENCÀRREG I MÉS INFORMACIÓ DELS PRODUCTES DEL CLUB, ANEU AL SEGÜENT LINK: https://forms.gle/bEo3nr8yWPUV2pb1A